Reproductiefase van de Aziatische hoornaar

In de reproductiefase van de Aziatische hoornaar, die zich meestal in de late zomer-herfst voordoet, leggen koninginnen eieren die uitgroeien tot nieuwe koninginnen en mannetjes, wat een cruciaal onderdeel is van hun levenscyclus.

Oktober – november

levenscyclus Aziatische hoornaar

Vanaf eind september gebeuren er verschillende dingen in het nest van de Aziatische hoornaar.

Reproductie: 2 weken voor de reproductiefase beginnen de koninginnen met het leggen van eieren die uitgroeien tot mannetjes en nieuwe, jonge koninginnen. Deze fase is een belangrijk onderdeel van de levenscyclus van de hoornaars.

Voedsel zoeken: Gedurende oktober zullen de werksters van de Aziatische hoornaar blijven jagen op insecten, zoals bijen en wespen, om voedsel te verzamelen voor de larven in het nest. Ze jagen meestal in de buurt van hun nest, maar kunnen tot 2km ver vliegen.

Nestactiviteit: Het nest van de Aziatische hoornaar kan in oktober nog steeds behoorlijk actief zijn. De werksters blijven zorgen voor de larven en de koningin.

Invloed van het weer: Naarmate het weer kouder wordt, zal de activiteit van de Aziatische hoornaars afnemen.

Jonge koninginnen

In de nazomer start de reproductiefase en maakt de kolonie mannetjes en nieuwe koninginnen aan.
De mannetjes en koninginnen paren buiten het nest.

De jonge bevruchte “stichtende” koninginnen stoppen zich weg en starten hun overwintering.

  • 50 – 500 koninginnen
  • 10% overwintert
  • 10% succesvol nest

Alle andere individuen (werksters, mannetjes, oude koningin) sterven.

Mannetjes en vrouwtjes

Het is belangrijk om geen mannetjes te gebruiken bij het opsporen van nesten.
Darren zijn mannelijke hoornaars en spelen geen rol in de nestactiviteiten.
Werksters daarentegen zijn vrouwelijke hoornaars die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van voedsel en het zorgen voor de larven in het nest. In oktober blijven de werksters actief in de buurt van het nest, waar ze jagen op insecten om voedsel te verzamelen voor de larven.

Wees dus alert en let op de kenmerken van darren en werksters om effectief te zijn in het opsporen van nesten van de Aziatische hoornaar.

Een dar (mannelijk) heeft een stomp achterlijfspunt met een inkeping en vertoont twee gele vlekken aan het ventrale uiteinde van de abdomen. Bij het vrouwtje is dit kenmerk niet aanwezig. Een werkster (vrouwelijk) heeft een spits achterlijfpunt, waarbij soms ook de angel te zien is. Werkster hebben een angel, mannetjes niet. Als je gestoken bent door een hoornaar, dan is dit door een werkster. Daarnaast zijn de antennes van een dar langer dan van een werkster. De antennes van mannetjes hebben 13 segmenten, 12 bij vrouwtjes, en zijn meer gekarteld.

Het verschil herkennen

logo Vespabusters VZW

Blijf op de hoogte over de Aziatische hoornaar en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Mis nooit een nieuwtje en schrijf je in

Bedankt voor je interesse! Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!