Open brief aan Jean-Marie Dedecker

Op 23 september lazen we een artikel op de website van Focus TV waar men melding maakt dat een bewoner een secundair nest van de Aziatische hoornaar niet wil laten weghalen. Uit de reactie van burgemeester Jean-Marie Dedecker begrijpen we dat hij niet helemaal op de hoogte is van de impact van de Aziatische hoornaar op onze bestuivers, de biodiversiteit en de civiele veiligheid.

Aanvulling

Na contact met de bewoonster werd duidelijk dat een verhaal steeds 2 kanten heeft. De bewoonster in kwestie heeft ALLES wat er binnen haar mogelijkheden lag gedaan om het nest te laten weghalen.
Alles wat mis kon lopen ging mis en alle tegenstrijdige adviezen, de druk van de buurt en de stad Middelkerke maakten het voor de bewoonster nog moeilijker, daar niemand een oplossing kon bieden.
Wij als Vespabusters VZW gaan hier niemand met de vinger wijzen, onze missie was opnieuw rust brengen voor de bewoonster en de buurt.

Onze open brief aan Jean-Marie Dedecker

Geachte heer De Decker,

Graag had ik u gecontacteerd in naam van Vespabusters VZW. Dit is een recent opgerichte VZW die de bewustwording wil vergroten rond de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar bij de gehele bevolking.
We zetten ons in om de bewustwording te vergroten bij gemeenten, steden, natuurverenigingen, imkers, landbouwers, natuurliefhebbers en geïnteresseerden.
Dit onder andere door middel van vorming en opleiding, het ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke opsporingen van de Aziatische hoornaar en de neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar

Gisteren vernamen we via de media dat er in Slijpe een nest van de Aziatische hoornaar hoog in een boom hangt, waar de brandweer niet wil ingrijpen en u als burgemeester weigert om financieel tussen te komen om het te verdelgen.

Het verbaast ons niet dat bewoners met secundaire nesten van de Aziatische hoornaar, hoog in een boom, deze niet willen laten verdelgen als ze zelf moeten instaan voor de kosten.
Tot en met oktober 2022 werd de neutralisatie van een nest van de Aziatische hoornaar betaald door de Vlaamse Overheid.
Door deze regeling moest de melder van het nest niet opdraaien voor de kosten van de neutralisatie.
Echter, in 2023 is deze tussenkomst niet meer voorzien door de Vlaamse Overheid en moet de melder dus zelf opdraaien voor de kosten van de neutralisatie van het nest.

Het neutraliseren van nesten op die hoogte is vrij arbeidsintensief en bijgevolg dus niet goedkoop voor de melder.
Daar komt nog eens bij dat er niemand last heeft van zo’n nest op hoge hoogte. Zolang het nest niet gestoord wordt, gaat de Aziatische hoornaar geen mensen lastig vallen.

Met dit alles in het achterhoofd, is het dus heel logisch dat er op veel plaatsen in Vlaanderen, waar de melder zelf moet betalen voor de neutralisatie van het nest, nesten ongemoeid blijven hangen.

Wat ons wel verbaast is dat u de boom gaat laten omhakken om het nest te verwijderen. Bij het omhakken van de boom gaat u het nest storen, brengt u uw groenwerkers en de omgeving in gevaar en gaat de koningin ontsnappen uit het nest. De koningin gaat bijgevolg gewoon in een andere boom een nieuw nest starten en start het verhaal opnieuw. Gezien de grote aantallen werksters in een nest gaat dat opbouwen van een nieuw nest heel snel.

Uit uw reactie begrijpen we dat u nog niet helemaal op de hoogte bent over de impact van de Aziatische hoornaar op onze bestuivers, de biodiversiteit en de civiele veiligheid.

 Graag nodigen we u uit op zondag 29 oktober in Herk-de-Stad bij de Belgische School voor Boomverzorging en Boombeheer voor de opleiding “Wordt een professionele verdelger van de Aziatische hoornaar”. Van wetgeving, uitbreiding & bedreiging, herkenning, de levenscyclus tot de neutralisatie van de nesten. Deze dag kom je alles te weten over de Aziatische hoornaar.
Indien u de afstand te ver vindt kunnen we u in contact brengen met enkele cursisten die speciaal van aan de kust naar Herk-de-Stad komen om deze interessante cursus te volgen.

Hopelijk mogen we u verwelkomen deze dag!

Met vriendelijke groeten,

Joren Luytens
Voorzitter
Vespabusters VZW

Het artikel van Focus | WTV

De overgrote meerderheid van de West-Vlaamse steden en gemeenten neemt de kosten om zulke nesten te elimineren op zich. Middelkerke is een uitzondering. Jean-Marie Dedecker vaardigde wel een burgemeestersbesluit uit. Dat verplicht de eigenaars om het nest binnen de 48 uur te verdelgen. Maandag controleert de gemeente of dat is nageleefd. Zoniet laat burgemeester Dedecker de boom omhakken op kosten van de eigenaar.

“Tijdbom”

Buren met kinderen houden hun hart vast. Een steek van een Aziatische hoornaar kan zeer gevaarlijk zijn. “Dat is een tijdbom die boven ons hoofd hangt”, zegt vader Christophe Provoost. “Als dat naar beneden valt, kunnen we de gevolgen niet overzien als de kinderen in de tuin spelen.” Stukken van het nest kwamen eerder al naar beneden.

Bron: Focus | WTV

logo Vespabusters VZW

Blijf op de hoogte over de Aziatische hoornaar en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Mis nooit een nieuwtje en schrijf je in

Bedankt voor je interesse! Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!