Nieuwsbrief

September 2023

De zomer loopt op zijn einde, de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar wordt talrijker en imkers merken meer activiteit aan hun bijenkasten. De Aziatische hoornaar begint aan zijn reproductiefase. De tijd dringt om secundaire nesten te vinden.

Vespabusters VZW – Kort samengevat

Vespabusters ® VZW is een recent opgerichte VZW, die de bewustwording wil vergroten rond de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar bij de gehele bevolking.

Er wordt vaak gekeken naar imkers, maar in de visie van Vespabusters is de Aziatische hoornaar een probleem van ons allemaal. Deze exoot vormt een bedreiging voor de landbouw, de civiele veiligheid en de biodiversiteit.

De VZW wil de bewustwording vergroten bij gemeenten, steden, natuurverenigingen, imkers, landbouwers, natuurliefhebbers en allen die het aanbelangen.

Dit door middel van:

  • vorming en opleiding

  • het ondersteunen en bevorderen van de plaatselijke opsporingen

  • de neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar

September = Klimop-blitz

Bij de klimop-blitz ligt de focus op het zoeken naar Aziatische hoornaars op planten die bloeien in het najaar. Zoals klimop (Hedera helix) en sneeuwbes (Symphoricarpos).

Plaats een wiekpot in de klimop, vang en merk een aantal Aziatische hoornaars en doe de eerste observaties.

Aziatische hoornaar op klimop

Opleidingen

Vespabusters® VZW organiseert samen met de Belgische School voor Boomverzorging en Boombeheer 2 dagopleidingen:

  • Het veilig verwijderen van wespennesten
    28 oktober of 25 november

  • Het neutraliseren en verwijderen van nesten van de Aziatische hoornaar
    29 oktober of 26 november

Leden van Vespabusters® VZW krijgen 10% korting!

Een overzicht van al onze opleidingen:

Opleiding: Veilig wespennesten verwijderen

Opleiding: Veilig wespennesten verwijderen

Deze opleiding biedt deelnemers de nodige kennis en praktische vaardigheden om wespenplagen op een veilige, zo ecologisch mogelijk en effectieve manier te beheersen. We staan stil bij de do’s en don’ts en er wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die je nodig hebt om veilig te kunnen werken.

Strategisch Plan Bijenteelt

Vespabusters®  VZW diende een projectaanvraag in bij het Strategisch Plan Bijenteelt voor Vlaanderen: “Het ondersteunen en bevorderen van plaatselijke opsporingen en het beschermen van bijenstanden”

We ondertekenden ook het partnerschap voor de projectaanvraag van de Limburgse Imkersbond.

De uiterste indieningsdatum was 31 augustus 2023. Nu is het afwachten op het resultaat. We houden jullie op de hoogte!

De Aziatische hoornaar – Het jaar door

Augustus – september

Secundaire nesten zijn bol- tot peervormig. Ze zijn lichtbruin in kleur. De ingang is altijd zijdelings.

Deze nesten hangen doorgaans hoog in de bomen en zijn moeilijker om te vinden omwille van het dichte bladerdek.
Andere plaatsen waar secundaire kunnen gemaakt worden zijn: hagen, schuren, loodsen, onder een dakoverloop of tegen een gevel.

Tijdens de zomer en de herfst groeit de kolonie door en neemt de omvang van het exponentieel nest toe. Het nest is actief en er worden meer individuen waargenomen in de buurt.

Bij het opsporen van een nest kan het daarom nuttig zijn om ook de boomkruinen na te kijken met een verrekijker. Er zijn vliegende hoornaars van en naar het nest te zien.

Tegen het einde van de zomer kunnen dit zeer grote nesten zijn. (gemiddeld 50 cm breed en 70 cm hoog met meer dan 2000 individuen)

De nesten worden pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen. Een nest wordt maar 1 jaar gebruikt

logo Vespabusters VZW

Blijf op de hoogte over de Aziatische hoornaar en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Mis nooit een nieuwtje en schrijf je in

Bedankt voor je interesse! Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!