Foraging paralysis uitgelegd

In september-oktober groeien de nesten van de Aziatische hoornaar verder door, waardoor ze in aantal fors toenemen. Deze periode worden er meer hoornaars waargenomen aan de bijenkasten.
Foraging paralysis bij bijen kan optreden als gevolg van de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar.

Wat is ‘Foraging paralysis’ bij bijen?

Foraging paralysis bij bijen is een gedragsfenomeen waarbij bijen tijdelijk stoppen met het verzamelen van nectar en pollen, wat essentiële taken zijn voor het voeden van de kolonie. Dit gedrag treedt meestal op als gevolg van een dreiging of verontrustende factor in de omgeving, zoals de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar.

Wanneer bijen de aanwezigheid van een potentiële bedreiging opmerken, zoals Aziatische hoornaars die in de buurt zijn, kunnen ze in een staat van paraatheid verkeren. Ze stoppen met hun normale foerageeractiviteiten en kunnen zich verzamelen rond de ingang van hun bijenkorf of nest om de indringer te observeren en te verdedigen tegen mogelijke aanvallen. Deze verandering in gedrag staat bekend als foraging paralysis.

Foraging paralysis is een overlevingsstrategie die bijen helpt om zichzelf en hun kolonie te beschermen tegen roofdieren. Ze blijven in deze staat van alertheid totdat ze geloven dat de dreiging is verminderd of verdwenen. Pas dan hervatten ze hun normale foerageeractiviteiten om voedsel te verzamelen voor de kolonie.

Dit gedrag illustreert het vermogen van bijen om snel te reageren op externe gevaren en hun vermogen om zichzelf te organiseren om de kolonie te beschermen. Het benadrukt ook de belangrijke rol van alertheid en samenwerking binnen een bijenkolonie om te overleven in een veeleisende omgeving.

De reden waarom bijen stoppen met foerageren wanneer er Aziatische hoornaars aanwezig zijn aan de bijenkast.

Bijen kunnen stoppen met foerageren met de aanwezigheid van Aziatische hoornaars vanwege verschillende redenen

Roofdierangst
Aziatische hoornaars zijn aanzienlijk groter en agressiever dan honingbijen. Bijen zijn zich bewust van dit gevaar en kunnen stoppen met foerageren om zichzelf te beschermen tegen mogelijke aanvallen. Ze vermijden het risico om een doelwit te worden.

 

Verstoring van het nest
Aziatische hoornaars jagen vaak aan de bijenkast en proberen bijen te vangen. De aanwezigheid van hoornaars bij de bijenkast kan leiden tot verstoringen in het nest, waardoor bijen zich zorgen maken over de veiligheid van hun broed en hun huis. Dit kan leiden tot een tijdelijke stopzetting van foerageeractiviteiten.

Vermijden van confrontatie
Bijen hebben een kostbare taak in het verzamelen van voedsel, en ze willen vermijden dat ze in een directe confrontatie met Aziatische hoornaars terechtkomen. Stoppen met foerageren is een manier om dit te voorkomen en tegelijkertijd de kolonie te beschermen.

Kortom, bijen stoppen met foerageren in de aanwezigheid van Aziatische hoornaars als een defensieve reactie om zichzelf en hun kolonie te beschermen tegen mogelijke gevaren.

Cruciale periode voor het inwinteren van de honingbijen

Het inwinteren van de honingbijen en het jagen van Aziatische hoornaars op bijenkasten doen zich in dezelfde periode voor.

Het inwinteren van de bijen is het proces waarbij bijen zich voorbereiden op de wintermaanden door voldoende voedsel op te slaan om te overleven wanneer er weinig of geen bloemen beschikbaar zijn om te eten. Dit vindt meestal plaats in de herfst, wanneer de dagen korter worden en de temperaturen beginnen te dalen.

Dit is de periode wanneer de nesten van Aziatische hoornaars op zijn grootst zijn, ze jagen in grote getallen op bijenkasten, net wanneer bijen zich voorbereiden op de winter. Het is tijdens deze periode dat bijen extra kwetsbaar kunnen zijn voor aanvallen van Aziatische hoornaars, omdat ze druk bezig zijn met het verzamelen en opslaan van voedsel.

Effect van de activiteit op de bijenkolonie

4 Aziatische hoornaars – 40% reductie
6 Aziatische hoornaars – 60% reductie
12 Aziatische hoornaars – 95-100% reductie

Honingbijen verlaten de kast niet meer, de Aziatische hoornaars kunnen meer bijen vangen. Wat resulteert in een groter direct verlies van bijen voor de kolonie, er komt te weinig voedsel binnen en de kolonie verhongert.

Bron: Dr. Eric Darrouzet

Besluit

Het is belangrijk om te benadrukken dat Aziatische hoornaars zichzelf niet alleen in grote aantallen kunnen voeden met bijen, maar ook bijenkolonies kunnen verzwakken door de stress en verstoring die ze veroorzaken.

logo Vespabusters VZW

Blijf op de hoogte over de Aziatische hoornaar en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Mis nooit een nieuwtje en schrijf je in

Bedankt voor je interesse! Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!